Gyvenimas be slenksčių Scena: Analog

Kodėl gi turėtume savo aplinką kurti pritaikytą visiems, ką iš to laimime ir ką pralaimime galvodami tik apie šiandieną.

Einora Platūkytė