Apverstas proxy Scena: Digital

Kas gi tie Reverse proxiai, Load balanceriai, Aplication firewallai, SSL akseleratoriai, Web akseleratoriai... ? Ir kam jų reikia?

Emanuelis Norbutas